Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

Najważniejsze osiągnięcia naukowe i techniczne Katedry dotyczą opracowania stacji diagnostycznych pojazdów szynowych, systemów diagnostyki i monitoringu górnej sieci trakcyjnej, modelowania i symulacji zelektryfikowanych systemów transportowych, obliczeń efektywności energetycznej pojazdów, elektromobilności w transporcie zbiorowym i indywidualnym. Katedra współpracuje z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami zajmującymi się kolejowymi i miejskimi systemami zasilania elektrotrakcyjnego, taborem, pojazdami elektrycznymi, aparatami i przekształtnikami stosowanymi w transporcie zelektryfikowanym.