Informacje ogólne

Najważniejsze osiągnięcia naukowi i techniczne Katedry dotyczą opracowania stacji diagnostycznych pojazdów szynowych, diagnostyki i monitoringu górnej sieci trakcyjnej, modelowania i symulacji zelektryfikowanych systemów transportowych, obliczeń efektywności energetycznej, elektromobilności w transporcie zbiorowym i indywidualnym. Katedra współpracuje z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami zajmującymi się kolejowy i miejskimi systemami zasilania elektrotrakcyjnego, taborem szynowym, pojazdami elektrycznymi, aparatami i przekształtnikami stosowanymi w transporcie zelektryfikowanym.

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Diagnostyka i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego
  • Metody wizyjne w diagnostycce i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej
  • Modele referencyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej
  • Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania
  • Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów
  • Redukkcja zużycia energii w systemach transportowych
  • Sieci smart-grids oraz odnawialne źródła energii w systemach zasilania pojazdów
  • Zasobniki energii w transporcie zbiorowym
  • Turbiny wiatrowe z przeciwnie obracaującymi się wirnikami
  • Ekodriving w komunikacji miejskiej

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.