Kierownik katedry

dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. nadzw. PG

 

Adres

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

 

Adres korespondencyjny

Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu

ul. J. Sobieskiego 7
80-216 Gdańsk

 

Sekretariat

mgr Anna Wnuk
tel. (58) 347 25 34
e-mail: anna.wnuk@pg.edu.pl

 

Trakcja elektryczna, jako dyscyplina nauki, była związana z Naszą Uczelnią od zawsze, tj. od chwili jej powstania - aż do chwili obecnej. W historii powojennej, dyscyplina ta rozwijała się w różnych strukturach organizacyjnych Naszego Wydziału, pod kierownictwem uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Kolejno były to: Katedra Kolejnictwa Elektrycznego (1945-1952), Katedra Napędu i Trakcji Elektrycznej (1952-1969), Pracownia Urządzeń Trakcyjnych w Zakładzie Aparatów Elektrycznych i Urządzeń Trakcyjnych (1969-1991), Katedra Trakcji Elektrycznej (1991-2006), Zakład Trakcji Elektrycznej (od roku 2006-2008) oraz Katedra Inżynierii Elektrycznej Transportu (od 2008).

Aktualnie działalność naukowo – badawcza KIET koncentruje się na takich dziedzinach, jak: diagnostyka techniczna pojazdów i urządzeń trakcji elektrycznej - z głównym naciskiem na system odbioru prądu, technika sterowania napędów pojazdów przy wykorzystaniu silników z magnesami trwałymi, elektromobiloność, efektywność enegretyczna transportu zelektryfikowanego. W niektórych z tych dziedzin KIET ma znaczące osiągnięcia wdrożeniowe, nawet w skali krajowej (np. w diagnostyce technicznej sieci trakcyjnej dzierży monopol od kilkunastu lat).

Oferta dydaktyczna Katedry jest multidyscyplinarna i dotyczy wiedzy z takich dziedzin, jak: elektroenergetyka, napęd, energoelektronika, technika sterowania mikrokomputerowego, technika zabezpieczeń, technika pomiarowa, kompatybilność elektromagnetyczna, programowanie komputerowe urządzeń technicznych, automatyka systemów transportowych, diagnostyka urządzeń transportowych i inne. Uniwersalizm programowy pozwala studentom na zdobycie wiedzy przydatnej nie tylko w inżynierii elektrycznej transportu. Dlatego też oferta programowa KIET cieszy się ciągłym zainteresowaniem studentów, co odnotowujemy z dużą satysfakcją.