Informacje ogólne

Najważniejsze osiągnięcia naukowe i techniczne Katedry dotyczą opracowania stacji diagnostycznych pojazdów szynowych, systemów diagnostyki i monitoringu górnej sieci trakcyjnej, modelowania i symulacji zelektryfikowanych systemów transportowych, obliczeń efektywności energetycznej pojazdów, elektromobilności w transporcie zbiorowym i indywidualnym. Katedra współpracuje z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami zajmującymi się kolejowymi i miejskimi systemami zasilania elektrotrakcyjnego, taborem, pojazdami elektrycznymi, aparatami i przekształtnikami stosowanymi w transporcie zelektryfikowanym.

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Diagnostyka techniczna i monitoring w systemach transportu zelektryfikowanego
  • Metody diagnostyki technicznej i monitoringu odbieraków prądu oraz górnej sieci trakcyjnej, w szczególności metody wizyjne
  • Modele matematyczne i symulacyjne odbieraków prądu i górnej sieci trakcyjnej
  • Modelowanie i analiza elektrotrakcyjnych układów zasilania
  • Modelowanie i sterowanie napędami elektrycznymi pojazdów
  • Redukcja zużycia energii w zelektryfikowanych systemach transportowych
  • Sieci "smart-grids" oraz odnawialne źródła energii w systemach zasilania pojazdów
  • Zasobniki energii w zelektryfikowanym transporcie zbiorowym
  • "Ecodriving" w komunikacji miejskiej
  • Turbiny wiatrowe z przeciwnie obracającymi się wirnikami

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.