Informacje ogólne

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych została wyodrębniona z Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej w 1993 r., w wyniku reorganizacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, opierającej się na strukturze katedralnej. Dzięki wieloletnim wysiłkom byłych i obecnych pracowników Katedry, jednostka ma szerokie kontakty w środowisku naukowo-badawczym krajowym oraz międzynarodowym.

Najważniejsze oryginalne wyniki naukowe i technologiczne dotyczą: metod sterowania falowników napięcia, metod modulacji falowników wielopoziomowych, koncepcji diagnostyki falowników napięcia oraz transformatorów trakcyjnych, metod modelowania akustycznego hałasu w maszynach prądu przemiennego, falowników napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym, symulacyjnych modeli generatorów synchronicznych i układów pokładowych sieci zasilania samolotów o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, koncepcji piezoelektrycznych siłowników i czujników, pakietu obwodowego symulatora układów energoelektronicznych TCad.

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje
Przykładowe wdrożenia

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Modelowania, projektowania i symulacji przekształtników energoelektronicznych
  • Sterowania i diagnostyki przekształtników energoelektronicznych
  • Kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników i regulowanych napędów elektrycznych
  • Jakości energii elektrycznej
  • Modelowania, projektowania i diagnostyki maszyn elektrycznych i transformatorów
  • Projektowania czujników i silników piezoelektrycznych
  • Technik CAD i CAE dla systemów elektromechanicznych

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.