Informacje ogólne

Najważniejsze oryginalne wyniki naukowe i technologiczne dotyczą: metod sterowania falowników napięcia z kompensacją czasów martwych i opóźnień wprowadzanych w układzie sterowania, metod modulacji falowników wielopoziomowych  wykorzystujących funkcje kształtu, koncepcji diagnostyki falowników napięcia oraz transformatorów trakcyjnych, eksperymentalnych metod modelowania akustycznego hałasu w maszynach prądu przemiennego, falowników napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym, symulacyjnych modeli bezszczotkowych generatorów synchronicznych i układów pokładowych sieci zasilania samolotów o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną (More Electric Aircraft), koncepcji piezoelektrycznych siłowników i czujników, pakietu obwodowego symulatora układów energoelektronicznych TCad.

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Modelowania, projektowania i symulacji przekształtników energoelektronicznych
  • Sterowania i diagnostyki przekształtników energoelektronicznych
  • Kompatybilności elektromagnetycznej przekształtników i regulowanych napędów elektrycznych
  • Jakości energii elektrycznej
  • Modelowania, projektowania i diagnostyki maszyn elektrycznych i transformatorów
  • Projektowania czujników i silników piezoelektrycznych
  • Technik CAD i CAE dla systemów elektromechanicznych

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.