Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych została wyodrębniona z Instytutu Elektrotechniki Morskiej i Przemysłowej w 1993 r., w wyniku reorganizacji Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, opierającej się na strukturze katedralnej. Dzięki wieloletnim wysiłkom byłych i obecnych pracowników Katedry, jednostka ma szerokie kontakty w środowisku naukowo-badawczym krajowym oraz międzynarodowym.
Najważniejsze oryginalne wyniki naukowe i technologiczne dotyczą: metod sterowania falowników napięcia, metod modulacji falowników wielopoziomowych, koncepcji diagnostyki falowników napięcia oraz transformatorów trakcyjnych, metod modelowania akustycznego hałasu w maszynach prądu przemiennego, falowników napięcia z quasi-rezonansowym obwodem pośredniczącym, symulacyjnych modeli generatorów synchronicznych i układów pokładowych sieci zasilania samolotów o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, koncepcji piezoelektrycznych siłowników i czujników, pakietu obwodowego symulatora układów energoelektronicznych TCad.