Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i wykładowcy

prof. dr hab. inż. Piotr Chrzan
Kierownik katedry
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-102
(58) 347 17 19
dr inż. Artur Cichowski
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 220
(58) 348 63 09
dr inż. Krzysztof Iwan
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 214
(58) 347 13 63
dr inż. Grzegorz Kostro
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-313
(58) 347 11 57
dr inż. Filip Kutt
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-317
(58) 347 19 39
dr hab. inż. Jarosław Łuszcz
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-216
(58) 347 23 86
dr inż. Michał Michna
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-312
(58) 347 29 79
dr inż. Ireneusz Mosoń
Docent
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-310
(58) 347 14 85
dr hab. inż. Piotr Musznicki
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-215
(58) 347 15 63
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji
dr inż. Roland Ryndzionek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-309
58 347 24 70
dr inż. Łukasz Sienkiewicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-309
347 24 70
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Profesor
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-318
dr hab. inż. Paweł Szczepankowski
Profesor uczelni
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 320
(58) 347 11 39
dr inż. Wojciech Śleszyński
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-308
(58) 347 29 54
dr inż. Marek Turzyński
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój 213
(58) 347 16 39
dr hab. inż. Daniel Wojciechowski
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-311
(58) 347 20 87

Pracownicy inżynieryjno - techniczni

Roman Grot
Specjalista inżynieryjno-techniczny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój C03
(58) 347 16 94
mgr inż. Marek Kamiński
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki B ul. Sobieski pokój C02
(58) 347 13 85
inż. Tomasz Magier
Technik
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-212
1477
mgr inż. Szymon Wilkiel
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-208
(58) 347 29 50
mgr inż. Andrzej Wojewódka
Główny specjalista
Budynek A Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, EM-115
58 347 25 48