Wybrane projekty

Projekty międzynarodowe oraz wspomagane z zewnętrznych źródeł dofinansowania:

 • Development of high reliability motor drives for next generation propulsion applications DORNA;
  finansowanie: HORYZONT 2020 (872001-DORNA-H2020-MSCA-RISE-2019)
  okres realizacji: 01.03.2019 – 29.02.2024;
  PL/PG project manager: dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz
   
 • Dystrybucyjny transformator hybrydowy (DTH) jako aktywny element nowoczesnych systemów „Smart Grid” DTH-SMART GRID;
  finansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR.04.01.04-00-0018/17-00;
  okres realizacji: 01.08.2019 – 30.10.2021;
  PG kierownik projektu: dr inż. Andrzej Augusiak
   
 • Projekt i budowa wielofazowego bezszczotkowego generatora indukcyjnego zasilanego dwustronnie;
  finansowanie: Argentum Triggering Research Grants, nr. 034730 (IDUB);
  okres realizacji: 04.01.2021 – 30.06.2022;
  kierownik: dr inż. Roland Ryndzionek.
   
 • Research and Training Network for Smart and Green Energy Systems and Business Models 955614 – SMARTGYsum;
  finansowanie: Horyzont 2020 (H2020-MSCA-ITN-2020); 
  okres realizacji: 01.10.2021 – 30.09.2025;
  PL/PG project manager: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki