Wybrane projekty

Projekty międzynarodowe oraz wspomagane z zewnętrznych źródeł dofinansowania:

  • Stanowisko do badania generatorów wolnoobrotowych przeznaczonych do współpracy z turbinami wiatrowymi o pionowej osi obrotu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (2018).
  • Wolnoobrotowy generator synchroniczny z magnesami trwałymi o pionowej osi obrotu, (2015-2016) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Koncepcja, realizacja i analiza sensora/aktuatora piezoelektrycznego do pomiaru procesu starzenia się ludzkiej skóry, wspólny doktorat Łukasza Sienkiewicza (2013 – 2016), LAPLACE Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie, Institut National Polytechnique de Toulouse.
  • Koncepcja, realizacja i analiza silnika piezoelektrycznego do sterowania położeniem fotela w samochodzie osobowym, wspólny doktorat Rolanda Ryndzionka (2013 – 2015), LAPLACE Laboratoire Plasma et Conversion d'Energie, Institut National Polytechnique de Toulouse.
  • Laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2 (2010–2015), Program Innowacyjna Gospodarka, Fundusze Europejskie.
  • Kompleksowa diagnostyka trakcyjnych układów napędowych w czasie rzeczywistym (2007 – 2010), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • Bardziej otwarte technologie elektryczne MOET (2006-2009), Projekt zintegrowany w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej, koordynowany przez Airbus Operation SAS.
  • Predykcyjne utrzymanie sprawności eksploatacyjnej i diagnostyka napędów trakcyjnych PREMAID (2006-2009), Marie Curie Industry-Academia Strategic Partnership - w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej, koordynowany przez Alstom Transport SA.