Dofinansowanie projektów WEiA w ramach programu PALLADIUM | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-09

Dofinansowanie projektów WEiA w ramach programu PALLADIUM

Palladium
W kolejnej edycji programu PALLADIUM SUPPORTING NEW R&D SERVICES przyznano ponad 1,6 mln złotych. Przyznane w ramach konkursu środki finansowe przyczynią się do zwiększenia zakresu i jakości usług B+R, świadczonych na zlecenie podmiotów z otoczenia biznesu.
Z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki dofinansowanie otrzymały trzy projekty:
 
1. Tytuł projektu: Rozszerzenie możliwości badawczych laboratorium LINTE^2 do precyzyjnych pomiarów momentu i prędkości obrotowej maszyn elektrycznych małych i średnich mocy.
Kierownik projektu: dr inż. Filip Kutt.
Przyznane środki: 134 870 zł.
Data rozpoczęcia: 01.01.2024 r.
Data zakończenia: 30.10.2024 r.
Planowane stanowisko pomiarowe pozwoli przeprowadzić badania w zakresie sprawności maszyn elektrycznych zgodnie z normą PN-EN 60034-2-1 oraz badania na spełnianie wymagań Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Istotnymi atutem stanowiska będzie duża precyzja pomiaru momentu obrotowego maszyn elektrycznych o mocy do 30kW oraz możliwość kształtowania profilu obciążeń.
 
2. Tytuł projektu: Stanowisko badawcze do pomiaru sygnatur magnetycznych modeli okrętów i urządzeń montowanych na okrętach.
Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Kostro.
Przyznane środki: 150 000 zł.
Data rozpoczęcia: 01.12.2023 r.
Data zakończenia: 30.11.2024 r.
Stanowisko pomiarowe ułatwi wykonywanie i poprawi dokładność pomiarów sygnatur magnetycznych urządzeń montowanych na okrętach oraz modeli fizycznych okrętów.
 
3. Tytuł projektu: Ręczny spektrometr XRF.
Kierownik projektu: dr inż. Leszek Litzbarski.
Przyznane środki: 114 570 zł.
Data rozpoczęcia: 01.02.2024 r.
Data zakończenia: 01.06.2024 r.
W wyniku realizacji projektu rozszerzony zostanie potencjał badawczy Katedry Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć o możliwość wykonywania analizy składu chemicznego materiałów dostarczanych do badań takich jak ograniczniki przepięć, zwody, przewody odprowadzające i uziomy, materiały użyte do produkcji kabli SN i WN i ich osprzętu (mufy, głowice).
 
67 wyświetleń