Ogólnopolski Konkurs „Wygraj Indeks WEiA” | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-08

Ogólnopolski Konkurs „Wygraj Indeks WEiA”

logo konkursu
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) Politechniki Gdańskiej ogłasza Ogólnopolski Konkurs „Wygraj indeks WEiA”.

Patronami honorowymi konkursu są: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, Prezes Lotos Serwis, Prezes Fundacji Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkół średnich edukacji technicznej w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów technicznych.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas szkół średnich z terenu Polski.

Laureaci Konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kierunek Elektrotechnika lub kierunek Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania na zasadach preferencyjnych, w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

Podczas pierwszego etapu weryfikowana jest wiedza techniczna uczestników z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki (test wielokrotnego wyboru). Pierwszy etap odbędzie się w trybie zdalnym w sobotę 12 marca 2022 roku o godzinie 13:00. Wyniki pierwszego etapu, wraz ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu, zostaną ogłoszone w dniu 16 marca 2022 roku.

Etap drugi obejmuje wykonanie projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego określonego w zadaniu konkursowym. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane w dniu 16 marca 2022 roku, razem z ogłoszeniem wyników pierwszego etapu. Projekty można będzie nadsyłać od poniedziałku 18 kwietnia do poniedziałku 23 maja 2022 roku. Najlepiej ocenione projekty zostaną zakwalifikowane do prezentacji przed Komisją Konkursową, która wyłoni Laureatów Konkursu. O zakwalifikowaniu do prezentacji uczestnicy drugiego etapu Konkursu zostaną powiadomieni w terminie do 30 maja 2022 roku. Prezentacje (przed Komisją Konkursową lub zdalne – w zależności od sytuacji epidemicznej) planowane są w drugim tygodniu czerwca, od 6 do 10 czerwca 2022 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 16 czerwca 2022 roku.

Harmonogram oraz szczegółowej informacje dostępne są na stronie konkursu.

60 wyświetleń