Wygraj Indeks WEiA | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wygraj Indeks WEiA

logo konkursu Wygraj Indeks WEiA

Celem konkursu Wygraj Indeks WEiA jest popularyzacja wśród młodzieży szkół średnich edukacji technicznej w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów technicznych. W Konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas szkół średnich z terenu Polski.

Laureaci Konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie na Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kierunek Elektrotechnika lub kierunek Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania na zasadach preferencyjnych, w roku otrzymania świadectwa maturalnego.

Konkurs Wygraj Indeks WEiA odbywa się w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu weryfikowana jest wiedza techniczna uczestników z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki (test wielokrotnego wyboru). Etap drugi obejmuje wykonanie projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego określonego w zadaniu konkursowym.

Patronami honorowymi konkursu są:

  • Mirosław Wołoszyn, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
  • Jadwiga Piechowiak, Prezes Fundacji Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku

Harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Indeks WEiA”:

Do 31.01.2023 ogłoszenie Konkursu
28.02.2023 termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie
11.03.2023 pierwszy etap Konkursu (test wielokrotnego wyboru)
16.03.2023 ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu; publikacja zadania konkursowego drugiego etapu Konkursu
22.05.2023 ostateczny termin przesłania projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego określonego w zadaniu konkursowym
29.05.2023 przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do prezentacji nadesłanych projektów
5-9.06.2023 prezentacje zakwalifikowanych projektów
16.06.2023 wyłonienie Laureatów i ogłoszenie wyników Konkursu