Wygraj Indeks WEiA | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wygraj Indeks WEiA

Wydział Elektrotechniki i Automatyki (WEiA) Politechniki Gdańskiej ogłasza Ogólnopolski Konkurs „Wygraj indeks WEiA”.

Patronami honorowymi konkursu są: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz Prezes Fundacji Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży szkół średnich edukacji technicznej w zakresie automatyki, elektroniki i elektrotechniki, a także zachęcenie młodzieży do podjęcia studiów technicznych.

W Konkursie mogą brać udział uczniowie ostatnich klas (ostatniej i przedostatniej klasy) wszystkich szkół średnich z terenu Polski.

Laureaci Konkursu mogą ubiegać się o przyjęcie na jeden z kierunków prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (Elektrotechnika lub Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania lub Technologie Wodorowe i Elektromobilność), na zasadach obowiązujących laureatów konkursów i olimpiad, w roku otrzymania świadectwa maturalnego, po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

Podczas pierwszego etapu weryfikowana jest wiedza techniczna uczestników z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki (test wielokrotnego wyboru). Pierwszy etap odbędzie się w trybie zdalnym w sobotę 9 marca 2024 roku o godzinie 13:00. Wyniki pierwszego etapu, wraz ze wskazaniem osób, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu, zostaną ogłoszone w dniu 15 marca 2024 roku.

Etap drugi obejmuje wykonanie projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego określonego w zadaniu konkursowym. Zadanie konkursowe zostanie opublikowane w dniu 15 marca 2024 roku, razem z ogłoszeniem wyników pierwszego etapu. Projekty można będzie nadsyłać od poniedziałku 15 kwietnia do poniedziałku 20 maja 2024 roku. Najlepiej ocenione projekty zostaną zakwalifikowane do prezentacji przed Komisją Konkursową, która wyłoni Laureatów Konkursu. O zakwalifikowaniu do prezentacji uczestnicy drugiego etapu Konkursu zostaną powiadomieni w terminie do 27 maja 2024 roku. Prezentacje (przed Komisją Konkursową lub zdalne) planowane są w drugim tygodniu czerwca, od 3 do 7 czerwca 2024 roku. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 14 czerwca 2024 roku.

Szczegółowe i dodatkowe informacje dotyczące Konkursu są dostępne w następujących dokumentach:

 1. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Indeks WEiA”.
 2. Formularz rejestracyjny udziału w Konkursie „Wygraj Indeks WEiA” (Załącznik 1).
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik 2).

  Harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj Indeks WEiA”:

  Do 31.01.2024 ogłoszenie Konkursu
  29.02.2024 termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie
  09.03.2024 pierwszy etap Konkursu (test wielokrotnego wyboru)
  15.03.2024 ogłoszenie wyników pierwszego etapu Konkursu; publikacja zadania konkursowego drugiego etapu Konkursu
  20.05.2024 ostateczny termin przesłania projektu stanowiska laboratoryjnego procesu technologicznego określonego w zadaniu konkursowym
  27.05.2024 przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do prezentacji nadesłanych projektów
  3-7.06.2024 prezentacje zakwalifikowanych projektów
  14.06.2024 wyłonienie Laureatów i ogłoszenie wyników Konkursu