Oferta | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Oferta

 

Technologie wodorowe i elektromobilność

Na kierunku Technologie Wodorowe i Elektromobilność kształcimy specjalistów z zakresu projektowania i implementacji instalacji wodorowych oraz inżynierów elektromobilności.

Nasi absolwenci zapewnią kadrę inżynierską specjalizującą się w obsłudze układów do produkcji i magazynowania wodoru w oparciu o najnowsze dostępne technologie. Posiądą wiedzę z zakresu projektowania, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów automatyki i robotyki stosowanych w instalacjach wodorowych oraz nowoczesnych pojazdach autonomicznych.

Ważnym aspektem studiów są zajęcia praktyczne, podczas których poznać można nowoczesne technologie wytwarzania energii przyszłości, a także zobaczyć świat transportu, który nie potrzebuje węglowodorów.

 

Na tym kierunku znajdziesz studia stacjonarne 
I stopnia .

 


 

Układ elektroniczny z podłączonymi przewodami
Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania

Na kierunku Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania kształcimy specjalistów, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów automatyki i robotyki stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka programowania robotów przemysłowych i sterowników programowalnych stosowanych w przemyśle.

 

Na tym kierunku znajdziesz studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia oraz II stopnia .

 


 

Dwóch studentów montujących przewody na stanowisku laboratoryjnym.
Elektrotechnika

Na kierunku Elektrotechnika kształcimy specjalistów elektryków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Ważnym aspektem kształcenia jest między innymi praktyczna nauka projektowania instalacji elektrycznych, przydatna w zdobyciu indywidualnych uprawnień branżowych.

Na tym kierunku znajdziesz studia stacjonarne i niestacjonarne, I stopnia oraz II stopnia.


 

Studentka montująca układ pomiarowy.
Energetyka

Na kierunku Energetyka kształcimy specjalistów energetyków, którzy są przygotowani do pracy przy projektowaniu, produkcji i eksploatacji urządzeń oraz układów służących do konwersji różnych nośników energii, w tym pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Ważnym aspektem kształcenia jest projektowanie nowoczesnych układów energetycznych z uwzględnieniem minimalizacji wpływu energetyki na środowisko.

Na tym kierunku znajdziesz studia stacjonarne,
 I stopnia oraz II stopnia.