Pozytywna akredytacja PKA na międzywydziałowym kierunku Energetyka | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pozytywna akredytacja PKA na międzywydziałowym kierunku Energetyka

Logo Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Polska Komisja Akredytacyjna w dniu 8 grudnia 2016 r. wydała pozytywną ocenę programową studiów na kierunku Energetyka.

Międzywydziałowy kierunek Energetyka jest prowadzony przez trzy wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Pozytywna ocena programowa Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczy studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, i będzie obowiązywała do roku akademickiego 2022/2023.

Powrót