Wydziałowe zasady udziału w programie ERASMUS+ | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydziałowe zasady udziału w programie ERASMUS+

Informacje wstępne:

 1. Studenci którzy spełniają następujące kryteria mogą brać udział w programie Erasmus+:
 • w trakcie trwania całej mobilności w uczelni przyjmującej, student musi posiadać status studenta na Politechnice Gdańskiej,
 • student w momencie wyjazdu musi mieć ukończony co najmniej pierwszy rok studiów, jeżeli jest na studiach I stopnia, pierwszy semestr na studiach magisterskich.
 1. Termin składania aplikacji na wyjazd w ramach Erasmus+ uzależniony jest od terminów rekrutacji na uczelni wybranej przez studenta.
 2. Każdy student może wyjechać na wyjazd w ramach programu Erasmus+ raz w jednym cyklu studiów, czyli raz na poziomie inżynierskim, raz na studiach magisterskich i raz na studiach doktoranckich.
 3. Maksymalny czas wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na jednym cyklu studiów to 12 miesięcy. Czas mobilności nie powinien przekraczać planowanego okresu studiów.

Kwalifikacja na wyjazd Erasmus+:

 1. Aplikacja na wyjazd w ramach Erasmus+ w systemie MojaPG; student wybiera tylko jedną uczelnię.
 2. W systemie OLA https://www.learning-agreement.eu/ student przygotowuje Learning Agreement (LA) i  w formie pliku pdf wysyła go do Prodziekana ds. organizacji studiów do akceptacji, na adres: dziekanat.weia@pg.edu.pl, w tytule: do dr. hab. inż. M. Śliwińskiego – Erasmus+.
 3. Na podstawie zgody Dziekana Koordynator wysyła nominację do uczelni przyjmującej.
 4. Po wysłaniu nominacji można zacząć proces rejestracji i rekrutacji na uczelni przyjmującej.
  Uwaga na terminy rekrutacji!
 5. Przed wyjazdem Dziekan podpisuje „Wniosek o wyjazd” na podstawie:
 • dokumentów z systemu MojaPG Erasmus+,
 • informacji z dziekanatu: zaliczony semestr, brak długu punktowego.

Przygotowanie LA:

 1. Studenci WEiA wyjeżdżają na studia w ramach Erasmus + na podstawie dwóch kodów:
  • 0713 Electricity and Energy,
  • 0714 Electronics and Automation.
 2. Obowiązująca kwalifikacja studiów:
  • EQF 6 – studia inżynierskie,
  • EQF 7 – studia magisterskie,
  • EQF 8 – studia doktoranckie/szkoła doktorska.
 3. Dane uczelni przyjmującej pobiera się albo automatycznie w systemie OLA albo z zestawienia umów na stronie PG https://pg.edu.pl/international/erasmus/umowy-erasmus.
 4.  Student jest zobowiązany do wpisania do tabel przedmiotów z co najmniej  taką samą liczbą punktów ECTS, jaką uzyskałby na uczelni macierzystej w semestrze, w trakcie którego wyjeżdża. Treści przedmiotów ujętych w programie uczelni partnerskiej nie mogą znacząco odbiegać od programu studiów.
 5. W LA należy wskazać „Responsible person” czyli osobę, która zatwierdzi dokument po stronie PG (w tym miejscu należy wpisać koordynatora wydziałowego programu Erasmus+, Beata Pałczyńska, erasmus.weia@pg.edu.pl) oraz po stronie uczelni przyjmującej (skontaktuj się z uczelnią, na którą wyjeżdżasz i zapytaj, kogo wpisać w tym miejscu).
  Wszystkie podpisy składane są on-line.