Studenci, w ramach realizowanego na Politechnice Gdańskiej programu Erasmus+, mają możliwość odbycia części studiów na zagranicznych uczelniach oraz zdobycia doświadczenie zawodowego w trakcie praktyk w zagranicznych ośrodkach. 

Korzyści płynące z mobilności:
- możliwość zwiększenia elastyczności studiów – na innych uczelniach student może realizować przedmioty niedostępne na uczelni macierzystej;
- zwiększenie szans na rynku pracy;
- rozwój umiejętności komunikacji w języku obcym;
- rozwój umiejętności pracy w innym kulturowo środowisku;
- poznanie innych kultur i możliwość odbycia ciekawych podróży;
- samodoskonalenie;
- nowe przyjaźnie i znajomości.