Wybrane projekty

Projekty badawcze finansowane ze środków zewnętrznych lub międzynarodowych:

  • UPGRID – grant europejski realizowany w latach 2015-2017 w ramach programu Horyzont 2020 przez: ENERGA-OPERATOR SA, Politechnika Gdańska, Instytut Elektroenergetyki, Atende SA oraz piętnastu innych partnerów z siedmiu różnych państw europejskich. W swoim założeniu grant ten dotyczył możliwości zrealizowania systemu zdalnego monitorowania i sterowania siecią niskiego i średniego napięcia.
  • Laboratorium INnowacyjnych TEchnologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii (LINTE^2) (2010-2015) –współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka (we współpracy z innymi Katedrami WEiA).
  • Strategiczny projekt badawczy "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej" ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – realizowane w latach 2012-2014 zadanie badawcze pt. „Opracowanie metody i wykonanie przykładowej analizy systemowej pracy bloku jądrowego z reaktorem wodnym przy częściowym skojarzeniu”.