Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i wykładowcy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny
Profesor
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 301
(58) 347 16 41, (58) 347 20 98
dr inż. Andrzej Augusiak
Docent
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 310
(58) 347 12 54
dr inż. Kornel Borowski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 312
(58) 347 26 63
dr hab. inż. Paweł Bućko
Profesor uczelni
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 311
(58) 347 17 81
dr hab. inż. Stanisław Czapp
Profesor uczelni
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 400
(58) 347 13 98
dr inż. Krzysztof Dobrzyński
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 314
(58) 347 17 98
dr inż. Marcin Jaskólski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 310
(58) 347 12 54
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Profesor
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 308
(58) 347 21 76
dr hab. inż. Jacek Klucznik
Profesor uczelni
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 314
(58) 347 17 98
dr hab. inż. Robert Kowalak
Profesor uczelni
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 305
(58) 347 18 27
dr inż. Robert Małkowski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 314
(58) 347 17 98
dr inż. Tomasz Minkiewicz
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 309
(58) 347 20 34
dr inż. Izabela Prażuch
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 312
(58) 347 26 63
mgr inż. Wiktoria Stahl
Asystent
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 309
(58) 347 20 34
dr inż. Alicja Stoltmann
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 310
(58) 347 12 54
dr inż. Piotr Szczeciński
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój E 500
(58) 347 11 98
dr inż. Seweryn Szultka
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 305
(58) 347 18 27
prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk
Profesor
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 303
(58) 347 20 98, (58) 347 28 55

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Michał Gorzkowski
Starszy technik
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój E 500
(58) 347 11 98

Sekretariat