Pracownicy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni i wykładowcy

prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk
Profesor zwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 303
(58) 347 20 98, (58) 347 28 55
dr inż. Andrzej Augusiak
Docent
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 310
(58) 347 12 54
dr inż. Kornel Borowski
Starszy wykładowca
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 305
(58) 347 26 63
dr hab. inż. Paweł Bućko
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 311
(58) 347 17 81
dr hab. inż. Stanisław Czapp
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 400
(58) 347 13 98
dr inż. Krzysztof Dobrzyński
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 314
(58) 347 17 98
dr inż. Marcin Jaskólski
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 310
(58) 347 12 54
prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat
Profesor zwyczajny
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 308
(58) 347 21 76
dr hab. inż. Jacek Klucznik
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 314
(58) 347 17 98
dr inż. Robert Kowalak
Starszy wykładowca
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 305
(58) 347 18 27
prof. dr hab. inż. Zbigniew Lubośny
Profesor zwyczajny
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 301
(58) 347 16 41, (58) 347 20 98
dr inż. Robert Małkowski
Starszy wykładowca
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, 314
(58) 347 17 98
dr inż. Tomasz Minkiewicz
Wykładowca
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 309
(58) 347 20 34
dr inż. Izabela Sadowska
Starszy wykładowca
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 312
(58) 347 26 63
dr inż. Alicja Stoltmann
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 304
(58) 347 12 54
dr inż. Piotr Szczeciński
Starszy wykładowca
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój E 500
(58) 347 11 98

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Michał Gorzkowski
Starszy technik
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój E 500
(58) 347 11 98

Sekretariat

Małgorzata Pasieczna
Samodzielny referent administracyjny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 302
(58) 347 20 98