Informacje ogólne

Katedra Elektroenergetyki składa się z dwóch zespołów badawczych:

- Zespół Badawczy Elektrowni i Gospodarki Energetycznej,

- Zespół Badawczy Systemów Elektroenergetycznych.

W Zespole Badawczym Elektrowni i Gospodarki Energetycznej  prowadzone są prace w zakresie planowania rozwoju źródeł mocy szczytowej i regulacyjno-interwencyjnej w systemie elektroenergetycznym oraz optymalizacji rozwoju zintegrowanych systemów energetycznych z udziałem nowoczesnych, w tym także odnawialnych źródeł energii. Opracowuje się zasady ekonomicznej eksploatacji elektrowni cieplnych, wodnych, wiatrowych oraz elektrociepłowni komunalnych i przemysłowych z uwzględnieniem wymogów środowiskowych. Rozwijane są również badania z zakresu metod oceny efektywności inwestowania w energetyce.

W Zespole Badawczym Systemów Elektroenergetycznych prowadzone są prace w zakresie analiz stanów pracy systemu elektroenergetycznego z uwzględnieniem procesów regulacyjnych, analiz stanów nieustalonych systemu elektroenergetycznego oraz automatyki i sterowania w elektroenergetyce. Rozwijane są prace nad udoskonalaniem modeli, metod i algorytmów sterowania układów automatyki, programów komputerowych oraz unowocześniany jest aparat teoretyczny (sieci neuronowe, zbiory rozmyte, algorytmy genetyczne).

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje
Aktualności
Historia

Główne działania badawcze Katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • ochrona i bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego,
  • stabilność sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego,
  • kompleksowe modelowanie systemów elektroenergetycznych oraz szczegółowe modele elementów systemu,
  • urządzenia FACTS i systemy HVDC w systemach elektroenergetycznych,
  • odnawialne źródła energii w systemach elektroenergetycznych,
  • urządzenia i instalacje elektryczne,
  • optymalizacja struktury i parametrów systemu elektroenergetycznego zasilającego duże aglomeracje w celu spełnienia wymagań rynku energii elektrycznej,
  • metody i modele zintegrowanych analiz E3 (energia, ekonomia, środowisko) opartych na symulacji i optymalizacji z wykorzystaniem modelu ETSAP MARKAL (MARKet ALLocation) do długoterminowego planowania systemu energetycznego w skali krajowej i lokalnej,
  • kogeneracja w elektrowniach jądrowych.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.