Wybrane projekty

W Katedrze realizowane są projekty badawcze:

 • Bezczujnikowa identyfikacja uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filtrem sinusoidalnym (2016-2018) – finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Algorytmy sterowania, estymacji i diagnostyki dla napędów elektrycznych z wielofazowymi silnikami indukcyjnymi i filtrami wyjściowymi falowników napięcia (2014-2017) – finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Bezczujnikowe sterowanie wielofazowymi silnikami indukcyjnymi z użyciem modeli multiskalarnych (2011 – 2014) – finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Falowniki do napędów ze zwrotem energii i generatorów ze źródeł odnawialnych (2010-2012) – współfinansowanie przez przemysł oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Przekształtnik AC/AC z przyrządami z węglika krzemu dla elektrowni wiatrowych pracujących samodzielnie bądź na sieć energetyczną (2010-2012) – finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych (2010-2012) – współfinansowanie przez przemysł oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Bezczujnikowe układy regulacji silników o magnesach trwałych zasilanych z falowników prądu (2009-2011) – finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Uniwersalne falowniki napięcia o dwukierunkowym przepływie mocy (2007 – 2011) – finansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 • Napęd elektryczny z silnikiem asynchronicznym klatkowym, falownikiem napięcia i filtrem silnikowym – sterowanie i diagnostyka (2008-2010) – finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Bezczujnikowe napędy z silnikami indukcyjnymi średniej mocy (2006 - 2009) – finansowanie przez Komitet Badań Naukowych.
 • Sterowanie w układzie zamkniętym silnikiem indukcyjnym z filtrem wyjściowym falownika napięcia (2004-2006) - finansowanie przez Komitet Badań Naukowych.
 • Laboratorium INnowacyjnych TEchnologii elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii (LINTE^2) (2010-2015) –współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka (we współpracy z innymi Katedrami WEiA).
 • Kompleksowa diagnostyka trakcyjnych układów napędowych w czasie rzeczywistym (KomDiaNa) (2007 – 2010) – finansowanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • PREdictive MAIntenance and Diagnostics of traction power trains (PREMAID) (2006 – 2009) – finansowany w Systemie Akcji Stypendialnych Marie Curie – Zasoby Ludzkie i Mobilność w 6. Programie Ramowym Unii Europejskiej (współpraca między uczelniami europejskimi i firmą koordynującą Alstom Transport S.A.).