Najważniejsze wdrożenia

Opracowane w Katedrze układy napędowe wdrażane są firmach przemysłowych, zwłaszcza w firmach założonych przez pracowników, doktorantów i absolwentów Katedry. Wdrożone zostały:

W MMB Drives sp. z o.o., założonej przez pracowników i doktorantów Katedry:

  • przekształtniki do elektrowni wiatrowych o mocy do 160 kW,
  • układy sterowania przekształtnikami tyrystorowymi do napędów prądu stałego,
  • przekształtniki energoelektroniczne do kompensacji mocy biernej,
  • przekształtniki do zasilania pojazdów z napędem elektrycznym,
  • falowniki prądu do zasilania maszyn indukcyjnych,
  • kaskadowy falownik napięcia do zasilania silników średniego napięcia. 

W EMS Energy Management Systems sp. z o.o., założonej przez pracownika Katedry z udziałem Pomorskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

  • sterownik zarządzania energia elektryczną EMS. 

W OPA ROW sp. z o.o. z Rybnika:

  • falowniki do napędów ze zwrotem energii i generatorów ze źródeł odnawialnych.