Informacje ogólne

Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii powstała w 2007 roku, przez wydzielenie z katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych zespołu współpracującego z prof. Zbigniewem Krzemińskim. Początkowa nazwa Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego została rozszerzona do obecnej postaci w 2017 roku w związku z poszerzeniem obszaru prac badawczych zespołu.

Głównymi obszarami badań naukowych Katedry są: oryginalne metody sterowania maszynami elektrycznymi bazujące na modelu multiskalarnym i sterowaniu nieliniowym, zaawansowane obserwatory stanu przeznaczone do bezczujnikowych układów napędowych, algorytmy diagnostyki maszyn elektrycznych i układów transmisji momentu napędowego oraz przekładni mechanicznych, nowe topologie przekształtników energoelektronicznych (zwłaszcza wykorzystujące łączniki z węglika krzemu SiC), metody sterowania przekształtników sieciowych, zagadnienia sterowania i detekcji w układach napędowych z filtrami sinusoidalnymi, projektowanie i sterowanie wielofazowych maszyn elektrycznych (np. pięciofazowych silników indukcyjnych klatkowych), sterowanie układami przekształtnikowymi elektrowni wiatrowych oraz energoelektroniczne układy konwersji energii w odnawialnych źródłach energii.

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Najważniejsze wdrożenia
Wybrane publikacje

Główna działalność badawcza Katedry obejmuje tematy:

  • Nieliniowe sterowanie maszynami elektrycznymi
  • Napędy elektryczne o sterowaniu bezczujnikowym
  • Sterowanie przekształtnikami energoelektronicznymi, w tym przekształtnikami na średnie napięcia i przekształtnikami sieciowymi
  • Energoelektroniczne układy przetwarzania energii w odnawialnych źródłach energii
  • Projektowanie i badanie falowników i przetwornic
  • Projektowanie układów sterowania mikroprocesorowego z wykorzystaniem układów DSP i FPGA
  • Metody sterowania napędami elektrycznymi
  • Zdalne sterowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z wykorzystaniem sieci Internet,
  • Sterowanie układami przekształtnikowymi elektrowni wiatrowych
  • Napędy elektryczne z maszynami wielofazowymi (np. pięciofazowymi silnikami indukcyjnymi klatkowymi)

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.