Umowa z PKP Energetyka dotycząca zakupu robota mobilnego | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-04

Umowa z PKP Energetyka dotycząca zakupu robota mobilnego

przedstawiciele PKP Energetyka wraz z władzami EiA
W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy PKP Energetyka z dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki dr. hab. inż. Mirosławem Wołoszynem, kierownikiem Katedry Inżynierii Elektrycznej Transportu dr. hab. inż. Andrzejem Wilkiem oraz pracownikami.

Firmę PKP Energetyka reprezentowali: Bartłomiej Wrzosek – dyrektor Zakładu Północnego, Piotr Niedzwiedzki – dyrektor Obszaru Serwisowego Północnego, Jolanta Antonow – HR Biznes Partnerka, Luiza Paprota-Mikszo – HR Biznes Partnerka, Mateusz Płonka – st. inż. automatyk – Obszar Serwisowy Północny.

Podczas spotkania podpisano umowę, w ramach której Fundacja PKP Energetyka „Dobra energia” przekazała Wydziałowi darowiznę pieniężną, która przeznaczona zostanie na zakup robota mobilnego QBOT 2e. Robot mobilny będzie wykorzystywany jako pomoc w nauce programowania w środowisku MatLab, pozwoli na praktyczne zapoznanie się z obsługą licznych interfejsów i czujników. W ramach prac badawczych współprowadzonych ze studentami analizowane będą możliwości autonomicznego nadzoru nad procesami przemysłowymi, łączące w sobie autonomiczną jazdę pojazdu, mapowanie powierzchni oraz nadzór wizyjny. Dane mogą być zbierane i zapisywane w pamięci robota lub udostępniane przez sieć bezprzewodową.

W ramach spotkania przedyskutowano także możliwości dalszej współpracy w zakresie uczestnictwa specjalistów z PKP Energetyka w zajęciach i prowadzenia prac dyplomowych, a także realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

PKP Energetyka (www.pkpenergetyka.pl) to jedna z większych z firm energetycznych w Polsce. Łączy kolej z systemem energetycznym kraju. Odpowiada za niezawodność i jakość dostaw energii dla transportu kolejowego. Jest firmą infrastrukturalną. Posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. PKP Energetyka od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i efektywność prowadzonej działalności. W spółce działają już m. in.: system koordynacji prac (klasy Workforce Management), narzędzia IT wspierające zarządzanie bezpieczeństwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne oraz wirtualne rozwiązania szkoleniowe. Jest jednym z najlepszych pracodawców w Polsce, od trzech lat certyfikowanym wyróżnieniem Top Employer, z bardzo wysokim poziomem zaangażowania pracowników.

178 wyświetleń