Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Ryszard Zajczyk

Sekretarz naukowy: dr hab. inż. Jacek Klucznik

Kierownik biura: Małgorzata Pasieczna

Sprawy finansowe: dr inż. Robert Kowalak