Konkurs POIIB na najlepszą pracę dyplomową | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-09

Konkurs POIIB na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs POIIB
Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (POIIB) organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową inżynierską lub magisterską obronioną w roku kalendarzowym 2023.

Konkurs organizowany jest już po raz siódmy - pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2015. W latach 2020-2022 organizacja konkursu była czasowo wstrzymana ze względu na sytuacje zagrożenia epidemiologicznego.    

Celem konkursu jest promowanie rozwiązań inżynierskich charakteryzujących się wysokim stopniem innowacyjności oraz uwzględniających zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych przedstawionych w pracach dyplomowych.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

- konstrukcyjno-budowlanej oraz inżynierskiej obejmującej tematyką hydrotechniczna i wyburzeniową,

- inżynieria transportowa w zakresie mostów, dróg oraz kolejnictwa (kolejowych obiektów budowlanych  i  sterowania ruchem kolejowym),

- sieci, instalacje i urządzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne,

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne, elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.

Powyższe kategorie odpowiadają specjalnościom uprawnień budowlanych nadawanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

Zainteresowane osoby, absolwentów uczelni technicznych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego prosimy o złożenie wypełnionej Karty zgłoszenia oraz kopii pracy w wersji elektronicznej (format *.pdf) w Biurze POIIB do dnia 31 maja 2024 r. (adres mailowy: konkurs.praca.dyplomowa@pom.piib.org.pl )  Informacja o nagrodzonych i wyróżnionych pracach oraz ich Autorach będzie rozpowszechniona wśród prawie 9000 członków POIIB.

29 wyświetleń