Dofinansowanie projektu w ramach programu Einsteinium Short-Term Incoming Visits | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-10

Dofinansowanie projektu w ramach programu Einsteinium Short-Term Incoming Visits

projekt
Celem projektu jest wizyta na PG (WEiA) dr Frank'a Richter'a, który jest adiunktem na Joint Graduate School of Energy and Environment, Bangkok, Tajlandia oraz szefem firmy Greenectra z siedzibą w Tallinie (Estonia).

Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Jarosław Guziński. Głównym celem wizyty jest transfer wiedzy w zakresie baterii litowo-jonowych w zastosowaniach morskich i elektromobilności do zespołu badawczego Katedry Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii KANEiKE oraz zespołu laboratorium LINTE^2. Podczas wizyty odbędzie się cykl szkoleń i seminariów dla pracowników KANEiKE i WEiA. Dr. Frank Richter zostanie zapoznany się z możliwościami laboratoriów badawczych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki a w szczególności laboratorium Automatyki Napędu Elektrycznego oraz laboratorium LINTE^2. Będzie to miało na celu uzgodnienie możliwości prowadzenia dalszych prac badawczych wykorzystujących dostępną infrastrukturę badawczą w szczególności elektrochemicznych zasobników energii. Dr. Frank Richter spotka się również z doktorantami KANEiKE i zapozna się z prowadzonymi przez nich tematami badawczymi. Przeprowadzone zostaną rozmowy nad możliwością uczestniczenia w szkole letniej dla doktorantów dr. Franka Richtera jako jednego z wykładowców lub możliwością zorganizowania specjalistycznych kursów dla doktorantów i pracowników badawczych, których obszar zainteresowań naukowych obejmuje baterie litowo-jonowe. Prowadzone będą rozmowy, związane z przygotowaniem w KANEiKE wniosku o grant European Research Council (ERC) w ramach programu ramowego Horyzont Europa. W KANEiKE rozpoczęto także przygotowywanie wniosku na grant ERC w tematyce pozyskiwania energii fal morskich i światła oraz jej konwersji, magazynowania i zarządzania jej zużyciem. Z dr. Frankiem Richterem konsultowane będą problemy magazynowania energii. Planowane jest włączenie dr. Franka Richtera do zespołu przygotowującego wniosek na grant ERC. Efektem wizyty ma być również rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wspólnej publikacji, która zostanie wysłana do jednego z czasopism - najprawdopodobniej z grupy czasopism IEEE.

52 wyświetleń