Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Gustawa Rzymana | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-08

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Gustawa Rzymana

Obrona
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. "Zastosowanie metod uczenia maszynowego w procesie rehabilitacji kończyny górnej", której autorem jest mgr inż. Gustaw Rzyman.

Dyskusja odbędzie się w dniu 14.05.2024 r. o godzinie 12:00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. G. Narutowicza 11 /12.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłaszanie tego faktu pod adresem katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 10.05.2024 r.

Promotor:

prof. dr hab. inż. Grzegorz Redlarski, Politechnika Gdańska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Politechnika Śląska

prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nauka/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora oraz w Czytelni Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

110 wyświetleń