Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Kwasigrocha | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-04

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Kwasigrocha

Obrona
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. Poprawa jakości klasyfikacji głębokich sieci neuronowych poprzez optymalizację ich struktury i dwuetapowy proces uczenia”, której autorem jest mgr inż. Arkadiusz Kwasigroch.

Dyskusja odbędzie się w dniu 08.02.2024 r. o godzinie 12:00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłaszanie tego faktu pod adresem katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 05.02.2024 r.

Promotor: dr hab. inż. Michał Grochowski, prof. PG - Politechnika Gdańska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Rafał Scherer - Politechnika Częstochowska

dr hab. inż. Joanna Jaworek-Korjakowska, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nauka/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora oraz w Czytelni Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

113 wyświetleń