Dofinansowanie projektu w ramach konkursu RADIUM | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-01

Dofinansowanie projektu w ramach konkursu RADIUM

Radium
Projekt dr. inż. Jarosława Tarnawskiego uzyskał pozytywną rekomendację merytorycznej Komisji Oceniającej i został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS.

Konkurs RADIUM LEARNING THROUGH RESEARCH PROGRAMS, organizowany przez Politechnikę Gdańską, stanowi element realizacji zadań programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania III.1. (Doskonalenie systemu kształcenia na I i II stopniu studiów).

Celem projektu o tytule "Sterowanie nieliniowe i metody optymalizacji w zastosowaniu do analizy i minimalizacji sygnatur magnetycznych opisywanych z użyciem modelu multidipolowego" jest zdobycie kompetencji naukowych w zakresie metod optymalizacji, sterowania nieliniowego, modelowania matematycznego sygnatur magnetycznych i obliczeń Komputerów Dużych Mocy.

W harmonogramie planowanych  badań znajduje się zdobycie zaawansowanych kompetencji w posługiwaniu się oprogramowaniem Opera Simulia, budowanie modeli matematycznych opisujących sygnatury magnetyczne obiektów na podstawie danych syntetycznych i
rzeczywistych w środowisku MATLAB, a także wykorzystanie Komputerów Dużej Mocy do optymalizacji procesu pozyskiwania parametrów modelu multidipolowego.

Opracowanie dwóch artykułów naukowych potwierdzających kompetencje w zakresie badań sygnatur magnetycznych to oczekiwane efekty projektu, którego zakończenie przewidywane jest na dzień 30.09.2024 r.

74 wyświetleń