Dofinansowanie do wniosku projektowego Americium | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Data dodania: 2023-12-05

Dofinansowanie do wniosku projektowego Americium

Dofinansowanie do wniosku projektowego Americium
Dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk, prof. PG uzyskał dofinansowanie projektu pt. "Staż naukowy w TU Delft" w ramach programu Americium International Career Development, na kwotę 199.000 zł.

Politechnika Delft (TU Delft), znana pod tą nazwą od 1986 roku, została założona w 1842 roku jako Akademia Królewska przez króla Wilhelma II. Jest to najstarsza i największa uczelnia techniczna w Holandii, kształcąca 25 000 studentów i zatrudniająca 6 000 pracowników na 8 wydziałach, 16 studiach licencjackich, 30 magisterskich i doktoranckich. TU Delft koncentruje się na badaniach podstawowych oraz stosowanych, aby sprostać różnym kluczowym potrzebom społeczeństwa. TU Delft prowadzi najnowocześniejsze badania i zapewnia najwyższej klasy edukację na poziomie magisterskim i podyplomowym. Wydział EEMCS (Electrical Sustainable Energy, Mathematics and Computer Science), jest jednym z ośmiu wydziałów. Misją badawczą wydziału Zrównoważonej Energii Elektrycznej jest prowadzenie zaawansowanych badań i edukacji na międzynarodowym poziomie w dziedzinie zrównoważonej elektroenergetyki. W skład wydziału wchodzą cztery grupy badawcze: Materiały i urządzenia fotowoltaiczne, Systemy prądu stałego, Konwersja i magazynowanie energii, Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne oraz Grupa Technologii Wysokich Napięć.

Celem pobytu jest kompleksowa analiza dynamicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych In Motion Charging (IMC), która obejmie kilka różnych aspektów, takich jak wydajność zasilania systemu, optymalizacja ładowarki, proces degradacji akumulatorów
i wpływ kongestii ruchu drogowego.

Dr hab. inż. Mikołaj Bartłomiejczyk zajmuje się szeroko rozumianą energetyką zelektryfikowanego transportu elektrycznego, w szczególności trolejbusów i autobusów elektrycznych, z naciskiem na ograniczenie zużycia energii. Interesuje się także zastosowaniem odnawialnych źródeł energii dla zasilania środków transportu. Jest autorem ponad 100 publikacji. Uczestniczył we pracach wdrożeniowych nowoczesnych rozwiązań w układzie zasilania sieci trolejbusowej w Gdyni: dwóch zasobników superkondensatorowych, dwustronnego zasilania sieci trakcyjnej, systemu ładowania dynamicznego autobusów elektrycznych. Także uczestniczył w analizie i modernizacji układu zasilania sieci trolejbusowych w Lublinie i Pardubicach (Republika Czeska). Ponadto brał udział we wielu międzynarodowych projektach badawczych: Trolley, Dyn@mo, Eliptic, Trolley 2.0, CAR, EffcienCE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej oraz National Trolleybus Association (Wielka Brytania).
W 2017 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców na najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2016 roku za publikację "Multiaspect measurement analysis of breaking energy recovery". Ponadto wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora PG za osiągnięcia naukowe. W 2022 oraz w 2023 roku znalazł się na liście 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowywanej przez kalifornijski Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. Od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2023 roku przebywał na zagranicznym pobycie naukowym finansowanym w ramach programów IDUB Americium oraz Europium w Centrum Badawczym Magazynowania Energii BFH Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bernie (BFH). Dzięki pobytowi w BFH pozyskał międzynarodowy projekt AutoMat - Zautomatyzowane rozwiązania gospodarki obiegu zamkniętego dla różnych baterii i urządzeń wbudowanych w baterie wsparte rozwiązaniami cyfrowymi, konkurs HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-05 w ramach HORYZONT EUROPA.

88 wyświetleń