Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Rinka | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-06

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Rinka

Obrona
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. „Skalowalne modele fizyczne wybranych typów siłowni wiatrowych w technologii hardware-in-the-loop", której autorem jest mgr inż. Robert Rink.

Dyskusja odbędzie się w dniu 23.11.2023 r. o godzinie 11.00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie proszone są o zgłaszanie tego faktu pod adresem katarzyna.pankowska@pg.edu.pl do 17.11.2023 r.

Promotor:                    

dr hab. inż. Robert Małkowski, prof. PG, Politechnika Gdańska.

Recenzenci:       

dr. hab. inż. Piotr Miller, Politechnika Lubelska.

dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. PB, Politechnika Bydgoska.

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się pod adresem https://eia.pg.edu.pl/nauka/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora oraz w Czytelni Biblioteki Politechniki Gdańskiej.

213 wyświetleń