Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Ratkowskiego | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-15

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Ratkowskiego

Flaga PG
Przewodniczący Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Gdańskiej zawiadamia o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską pt. „Badanie wpływu parametrów gruntu na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych”, której autorem jest mgr inż. Filip Ratkowski.

Dyskusja odbędzie się w trybie hybrydowym w dniu 28.03.2023 r. o godzinie 11:00 w sali E-28 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej dyskusji proszone są o zgłaszanie tego faktu w terminie od 20.03.2023 do 24.03.2023 pod adresem katarzyna.pankowska@pg.edu.pl

Promotor:

dr hab. inż. Stanisław Czapp, prof. PG, Politechnika Gdańska

Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Tadeusz BohdalPolitechnika Koszalińska

dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚkPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach

dr hab. inż. Wiesław Nowak, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Z rozprawą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz pod adresem: https://eti.pg.edu.pl/nauka-i-wdrozenia-0/postepowania-o-nadanie-stopnia-doktora/doktoraty-w-aeie

300 wyświetleń