Dyscyplina AEE z najwyższą kategorią A+ przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-28

Dyscyplina AEE z najwyższą kategorią A+ przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki

logotyp a+
Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, przyznał kategorię A+ dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, którą reprezentują pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Automatyki oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Politechnika Gdańska jest jedyną uczelnią, której w tej dyscyplinie przyznano kategorię A+!

Ewaluację przeprowadzono w ramach trzech kryteriów: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

W ocenie działalności naukowej pod uwagę brane były osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w ewaluowanej dyscyplinie, a także osiągnięcia osób, które kształciły się w szkołach doktorskich prowadzonych przez ewaluowany podmiot i przygotowały rozprawę doktorską.

Ocena została przeprowadzona za lata 2017-2021.

Przeczytaj więcej

416 wyświetleń