Nagroda „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2021 | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-19

Nagroda „Dyplom Roku” Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za rok 2021

Zuzanna Klawikowska
W dniu 31 maja 2022 r., autorzy najlepszych prac magisterskich na Politechnice Gdańskiej zostali wyróżnieni specjalną statuetką „Dyplom Roku”, wręczoną przez prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG.

Na uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde wręczył nagrodę „Dyplom Roku” za najlepsze prace magisterskie zrealizowane w roku 2021.

Z ramienia Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, nagrodę otrzymała mgr inż. Zuzanna Klawikowska za pracę magisterską „Synteza neuronowego systemu detekcji i analizy zmian chorobowych mózgu”, realizowaną pod opieką dr hab. inż. Michała Grochowskiego.

Praca jest innowacyjna i ma charakter interdyscyplinarny. Powstała we współpracy z zespołem badawczym II Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej efektem jest inteligentny system wykorzystujący głębokie sieci neuronowe, który jest w stanie rozpoznać pięć rodzajów krwotoków wewnątrzczaszkowych. Tego typu systemy stanowią skuteczne narzędzie wspomagające pracę neurologów.

Nagrodzona praca, której obiecujące wyniki mogą znaleźć zastosowanie w diagnostyce medycznej, została wykonana w Katedrze Inteligentnych Systemów Sterowania i Podejmowania Decyzji. Opracowane w pracy algorytmy i pomysły są przez Panią Zuzannę Klawikowską kontynuowane w ramach doktoratu w Szkole Doktorskiej, pod opieką dr hab. inż. Michała Grochowskiego.

418 wyświetleń