Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA” | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-19

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”

logo wydziału
W dniu 15 czerwca 2022 roku wyłoniono Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”, którym został Jan Durawa z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

W dniu 9 czerwca 2022 roku odbyły się prezentacje projektów koncepcji sterowania na stanowisku nalewu cystern kolejowych, przedstawionego i opisanego w zadaniu konkursowym, będących zadaniem II etapu Konkursu.

Do II etapu Konkursu zostało zakwalifikowanych 8 Uczestników, spośród których trzech nadesłało rozwiązania zadania konkursowego. Do prezentacji projektów zostali zakwalifikowani dwaj z trzech Uczestników II etapu Konkursu, którzy projekty przesłali.

Projekty oraz ich prezentacje zostały ocenione przez Komisję Konkursową. Przy ocenie projektów Komisja brała pod uwagę: autorski charakter rozwiązania zadania konkursowego, poprawność i kompletność opisu projektu, prezentację oraz dyskusję i odpowiedzi na pytania zadane przez Członków Komisji. Na końcowy wynik Konkursu miały również wpływ wyniki I etapu Konkursu (testu, na podstawie którego Uczestnicy byli kwalifikowani do II etapu Konkursu).

Po podsumowaniu wszystkich wyników Komisja Konkursowa w składzie:

  • dr inż. Ireneusz Mosoń, prof. uczelni – przewodniczący (Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG);
  • dr inż. Grzegorz Kostro – członek Komisji (Wydział Elektrotechniki i Automatyki PG);
  • mgr inż. Maciej Adameczek – członek Komisji (LOTOS Asfalt);
  • mgr inż. Przemysław Werc – członek Komisji (LOTOS Serwis),

na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 roku wyłoniła Laureata Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”, którym został:

  • Jan Durawa z Zespołu Szkół Łączności w Gdańsku.

Laureatowi oraz Uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy.

Laureat Konkursu może ubiegać się o przyjęcie na Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej na kierunek Elektrotechnika lub Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania na zasadach preferencyjnych, w roku otrzymania świadectwa maturalnego, po złożeniu dokumentów określonych w zasadach rekrutacji. Pozostali Uczestnicy II etapu otrzymają Dyplomy Uczestnika II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Wygraj indeks WEiA”.

69 wyświetleń