Prestiżowy medal SEP dla prof. Waldemara Kamrata | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-05-05

Prestiżowy medal SEP dla prof. Waldemara Kamrata

prof. Waldemar Kamrat
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Decyzją  Zarządu Głównego SEP w dniu 25.04. 2022 r. przyznało Prof. dr. hab. inż. Waldemarowi  Kamratowi prestiżowy medal im. Michała Doliwo –Dobrowolskiego  w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju energetyki polskiej i światowej oraz w podziękowaniu za owocną współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

Medal im. Michała Doliwo –Dobrowolskiego, jako pioniera systemu trójfazowego prądu przemiennego, umożliwiającego przesyłanie energii elektrycznej o wysokim napięciu na dużą odległość przy wysokiej sprawności energetycznej, jest przyznawany osobom, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującym się wybitnymi osiągnięciami w nauce, technice i dydaktyce.

Prof. Waldemar Kamrat, profesor tytularny, specjalista ds. energetyki kompleksowej (elektroenergetyka/ciepłownictwo/ gazownictwo) posiadający prawie 45-letni staż pracy zawodowej. Posiada stopień Dyrektora Generalnego Górnictwa. Pełnił stanowiska kierownicze w Politechnice Gdańskiej i przemyśle, szczególnie energetycznym (w Zarządach i Radach Nadzorczych dużych firm energetycznych). Posiada istotne osiągnięcia w kształceniu kadr dla gospodarki narodowej.

Prof. W. Kamrat działa między innymi jako: Członek Zespołu Interdyscyplinarnego MEiN ds. związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą (od 2016 r. nadal); Członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Obronności i Bezpieczeństwa Państwa – jako Przedstawiciel MON ( od 2021 roku  nadal ), Członek Zespołów w Ministerstwie Klimatu (obecnie Klimatu i Środowiska) : ds. wielkoskalowej niskoemisyjnej energetyki; ds. Gospodarki wodorowej; ds. Biometanu;  Członek Komitetu Problemów Energetyki przy Prezydium PAN (od 2003r. – nadal); Editorial Board Member- International Journal of Power and Energy Systems (czasopismo indeksowane przez Cambridge Scientific Abstracts), Cagliari (Kanada); Członek Rady Naukowej czasopisma Energetyka.

140 wyświetleń