Akredytacja KAUT dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-05-20

Akredytacja KAUT dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

certyfikat kaut
Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej otrzymał w dniu 19 lutego 2021 r. pozytywną akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) dla kierunku studiów Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania.

Akredytacja została przyznana dla studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w ramach ocenianego kierunku. Zespoł Oceniający KAUT przeprowadził zdalnie wizytację naszego Wydziału w dniach 15-16 grudnia 2020 r.

Uzyskanie akredytacji KAUT jest związane z równoczesnym uzyskaniem certyfikatów EUR-ACE® Label (Master Bachelor) europejskiej organizacji akredytacyjnej European Network for Accreditation of Engineering Education. Do tej pory tylko pięć kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Gdańskiej uzyskało ten europejski certyfikat.

Akredytacja została przyznana na okres pięciu lat, czyli od roku akademickiego 2020/2021 do roku akademickiego 2025/2026.

17 wyświetleń