Certyfikaty Studia z Przyszłością wyłożone na stole

Prowadzone na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej studia II stopnia na kierunkach: automatyka i robotyka oraz elektrotechnika uzyskały certyfikaty w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów Studia z Przyszłością.

Prestiżowe wyróżnienia, przyznane Wydziałowi przez wybitnych ekspertów świata nauki, gospodarki i sektora organizacji pozarządowych, wręczono podczas uroczystej Gali Finałowej Programu w dniu 9 kwietnia 2018 roku.

Wnioski o nadanie certyfikatów – oceniane między innymi pod kątem efektywnych powiązań kształcenia ze środowiskiem zewnętrznym, inwestowania w innowacyjne rozwiązania dydaktyczne i rozwijania u studentów postaw i umiejętności o wysokim poziomie użyteczności rynkowej – zdobyły wysoką liczbę punktów rankingowych, nagrodzoną przyznaniem certyfikatów obu kierunkom studiów II stopnia prowadzonych na Wydziale.

Uzyskane certyfikaty Studia z Przyszłością są kolejnymi akredytacjami, które potwierdzają realizację na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki kształcenia studentów według nowoczesnych i innowacyjnych standardów akademickich, odpowiadających potrzebom rynku pracy oraz otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

Powrót