Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Pozytywna ocena instytucjonalna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Inżynierowie na tle budowy Laboratorium LINTE^2

Polska Komisja Akredytacyjna, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej – wydała w dniu 6 grudnia 2012 r. pozytywną ocenę instytucjonalną Wydziału.

Uchwała prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, iż Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej realizuje strategię rozwoju jednostki spójną ze strategią rozwoju Uczelni, spełnia wymagania dotyczące funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym jego konstrukcji i oddziaływania na doskonalenie jakości kształcenia oraz jakości kształcenia na prowadzonych studiach podyplomowych i doktoranckich. 

Następna ocena działalności Wydziału przez PKA powinna nastąpić w roku akademickim 2018/2019.

Powrót