Informacje dla kandydatów przyjętych | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-07-30

Informacje dla kandydatów przyjętych

Flaga PG
Informacje dla kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych I stopnia w roku akad. 2023/2024 na Wydział Elektrotechniki i Automatyki
 1. Zajęcia dydaktyczne dla studentów I roku rozpoczną się 2 października 2023 r. Plan zajęć dostępny będzie w systemie Moja PG po 20 września br.

Kalendarz roku akademickiego zamieszczony jest na stronie https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/dla-studentow/kalendarz-roku-akademickiego

 1. Osoby przyjęte na studia zobowiązane są do złożenia wniosku o wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) – wniosek taki składa się na portalu Moja PG (aplikacja Student -> Dokumenty -> Złóż wniosek -> Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji). Przy składaniu wniosku należy załączyć zdjęcie.

UWAGA – zdjęcie powinno być w formacie JPG i  spełniać te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego!

 • kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
 • fotografia o wymiarach 2,0 x 2,5 cm w rozdzielczości 300dpi w formacie JPG, co pozwoli na wydrukowanie legitymacji z odpowiednią  jakością,
 • maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem to 500 kilobajtów.

Po złożeniu wniosku zostanie wygenerowana faktura (22 zł za pierwszą legitymację lub 33 zł za duplikat legitymacji). Studenci zobowiązani są do wniesienia opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2023 r. Wpłatę należy wykonać dopiero po złożeniu wniosku, w tytule wpłaty powinien znajdować się jedynie numer faktury. Opłatę można wnosić także za pomocą szybkich płatności dostępnych po złożeniu wniosku o legitymację. UWAGA!!! Wpłaty dokonane po tym terminie nie gwarantują otrzymania ELS do 1 października 2023 r. (legitymacja zostanie wówczas wydana w późniejszym terminie). 

Każda osoba przyjęta na studia, po nadaniu numeru albumu otrzyma indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty. Dokładne instrukcje w tej sprawie otrzymają Państwo na email, którego adres został przez Państwa podany podczas rekrutacji. Jeśli email nie dotrze do 4 sierpnia 2023 r. prosimy o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie http://zgloszenia.pg.edu.pl/ (Zgłoszenia IT -> Problemy z mailem powitalnym) .

Odbiór legitymacji studenckiej możliwy będzie w terminie podanym przez Dziekanat.

 1. Regulamin studiów na Politechnice Gdańskiej dostępny jest na stronie: http://pg.edu.pl w zakładce Studenci/Studia/Regulaminy
 1. Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne określa umowa zawarta między uczelnią a studentem w formie dokumentowej w uczelnianym systemie Moja PG. Wzór takiej umowy, a także Zarządzenie Rektora PG w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, warunki i trybu zwalniania z opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej zamieszczane są na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej http://pg.edu.pl w zakładce      Studenci/Studia/Opłaty za usługi edukacyjne.

Umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dostępne będą na koncie studenta w portalu MojaPG w późniejszym terminie podanym przez Dziekanat.

 1. Informacje na temat pomocy materialnej dostępne są na stronie: https://pg.edu.pl/dss
 2. Obsługa administracyjna studentów w Dziekanacie:
 1. Kandydaci przyjęci na I rok studiów zostaną podzieleni na tzw. grupy dziekańskie (w ramach kierunku studiów). Osoby, które chciałyby być w jednej grupie dziekańskiej proszone są o zgłaszanie tego faktu do dnia 05 września br. na adresy e-mail podane powyżej
 1. W przypadku zamiaru rezygnacji z podjęcia studiów należy dostarczyć do dziekanatu pisemne oświadczenie o rezygnacji

UWAGA

Zgodnie z regulaminem studiów we wszystkich sprawach dotyczących studiów w korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym (w domenie student.pg.edu.pl).

201 wyświetleń