Michał Kosmecki | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Michał Kosmecki

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

Dziedzina:dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2