Pracownicy katedry

 

Kierownik Katedry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

dr hab. inż. Maciej Łuszczek
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 26
(58) 347 26 43
dr inż. Marek Wołoszyk
Docent
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 41 A
(58) 347 21 13
dr inż. Beata Pałczyńska
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-26
(58) 347-29-35
dr inż. Ariel Dzwonkowski
Starszy wykładowca
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 25
(58) 347 17 78
dr inż. Anna Golijanek-Jędrzejczyk
Adiunkt
Budynek Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, E-25
(58) 347 17 78
dr inż. Michał Ziółko
Starszy wykładowca
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 41 B
(58) 347 18 72
dr inż. Tomasz Ciszewski
Adiunkt
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój E32
(58) 347 29 45
mgr inż. Stanisław Szczesny
Wykładowca

Pracownicy administracyjni

Pracownicy techniczni

Robert Niedziela
Technik
Gmach Elektrotechniki i Automatyki pokój 22
(58) 347 23 13