Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
e-mail: kmisi.weia@pg.edu.pl

Kierownik Katedry
dr inż.hab. Dariusz Świsulski, prof. nadzwyczajny PG
e-mail: dariusz.swisulski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 13 97