Informacje ogólne

Katedra prowadzi badania w zakresie różnych technik pomiarowych wartości elektrycznych i nieelektrycznych, mających na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań oraz zaprojektowanie instrumentów i systemów pomiarowych.

Działalność badawcza Katedry obejmuje także metody diagnostyczne dla silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących. Szczególny nacisk położono na kwestię testowania możliwości użycia wirtualnych instrumentów i różnych metod transmisji danych pomiarowych w środowisku badawczym lub przemysłowym.

Względnie nowym przedmiotem zainteresowania jest modelowanie grafenowych tranzystorów polowych do możliwych zastosowań w czujnikach.

Tematyka badań
Wybrane projekty
Wybrane publikacje

Główne działania badawcze katedry prowadzone są w następujących obszarach:

  • Diagnostyka silników elektrycznych i magnesów nadprzewodzących
  • Metody pomiaru impedancji zwarciowej
  • Projektowanie przekładników prądowych
  • Zastosowania modulowanych częstotliwościowo sygnałów impulsowych
  • Inteligentny pomiar energii elektrycznej
  • Pomiary dla diagnostyki medycznej
  • Ocena niepewności pomiaru
  • Zastosowanie grafenu do wykrywania elektronicznego

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.