Politechnika Gdańska
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych
ul.G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel./fax. +48 58 347-17-26