Informacje ogólne

Wprowadzenie Automatyki na Wydziale Elektrycznym wiązało się z pracami prof. Jerzego Dziedzica. Pierwszy wykład z automatyki i regulacji odbył się w 1953 roku. Katedra Automatyki powstała w 1966 roku kierowana była przez doc. dr. inż. Jerzego Dziedzica, została wyodrębniona z Katedry Elektroenergetyki, Zespołu Sterowania Systemami Przemysłowymi, oraz Zespołu Automatyki Okrętowej. W 1963 roku uruchomiono Podyplomowe Studium Automatyki Przemysłowej. W 1966 roku Katedra wprowadziła specjalność „automatyka i metrologia” na kierunku studiów „elektrotechnika”, a od 1989 roku prowadzi kierunek studiów „automatyka i robotyka”. W 1969 roku Katedra Automatyki weszła w skład powołanego wówczas Instytutu Elektroenergetyki i Automatyki, jako Zakład Automatyki. W 1991 roku przywrócono strukturę katedralną i reaktywowano Katedrę Automatyki. W latach 1991 - 2000 kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż. Franciszek Milkiewicz. W 2000 roku na kierownika Katedry powołano prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kowalskiego, którą pełnił do roku 2006. Od roku 2006 do 2012 na kierownika Katedry Automatyki powołano prof. dr hab. inż. Kazimierza Kosmowskiego prof. zw. PG. W wyniku reorganizacji w roku 2008 z Katedry Automatyki wydzielono trzy katedry: Automatyki, Inżynierii Systemów Sterowania oraz Mechatroniki obecnie Mechatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć. W związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez prof. dr. hab. inż. Kazimierza Kosmowskiego w 2012 roku, kierownictwo katedry objął prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, który pełnił funkcję kierownika Katedry Automatyki w latach 2012-2019, do momentu przejęcia funkcji Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie kierownikiem Katedry Automatyki jest dr hab. inż. Marcin Śliwiński, prof. uczelni.

Tematyka badawcza
Wybrane projekty
Wybrane publikacje

Główna działalność badawcza Katedry obejmuje tematy:

  • Automatyzacja i kontrola procesów przemysłowych
  • Diagnostyka, niezawodność i bezpieczeństwo systemów infrastruktury przemysłowej i krytycznej
  • Bezpieczeństwo funkcjonalne i ochrona systemów sterowania
  • Bezpieczeństwo przemysłowych systemów i sieci komputerowych
  • Czynniki ludzkie i analiza niezawodności człowieka
  • Automatyzacja budynków
  • Autonomiczne pojazdy nawodne i sterowanie obiektami morskimi
  • Automatyzacja systemów energetycznych na statku
  • Optymalizacja, nieliniowe systemy sterowania, ewolucyjne metody optymalizacji

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.