Gustaw Rzyman | Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Gustaw Rzyman

Postępowanie o nadanie stopnia doktora

Dziedzina:dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dyscyplina:automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
Rozprawa doktorska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2