Złożenie rozprawy doktorskiej

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu rozprawy doktorskiej

Na 7 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej należy złożyć wymagane dokumenty: 

  1. Rozprawa doktorska musi być przygotowana zgodnie z Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 5/2015 z 10 lutego 2015r w sprawie: wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących stron tytułowych rozpraw doktorskich, oświadczeń doktorantów o autorskim charakterze rozprawy doktorskiej oraz zasad udostępniania i gromadzenia rozpraw doktorskich, których obrona odbywa się na Politechnice Gdańskiej.
  2. 5 egzemplarzy rozprawy  doktorskiej.
  3. Kopia rozprawy doktorskiej na płycie CD.
  4. Opinia promotora o rozprawie doktorskiej.
  5. Autoreferat.

 

Komplet dokumentów należy przekazać do pokoju 104 (do pani Haliny Kwiatkowskiej-Kasperowicz).