Sekcja infrastruktury

 

Kierownik

mgr inż. Łukasz Tłustochowicz
pokój 101 
telefon: 58 347 10 58
e-mail: lukasz.tlustochowicz@pg.edu.pl
 

Zespół ds. remontów i inwestycji

mgr inż. Marian Kornecki
pokój 101
telefon: 58 347 18 28
e-mail: marian.kornecki@pg.edu.pl
 

Zespół ds. eksploatacji

Sylwia Krupińska
pokój 104
telefon: 58 347 29 34, 668-890-221
e-mail: sylwia.krupinska@pg.edu.pl

mgr Sebastian Kurowicki
pokój 109
telefon: 58 348 63 26
e-mail: sebastian.kurowicki@pg.edu.pl

Urszula Wietecha
pokój L-102
telefon: 58 347 10 86
e-mail: urszula.wietecha@pg.edu.pl
 

Zespół ds. zamówień publicznych

Regina Szczęsna
pokój EM31
telefon: 58 347 11 89
e-mail: regina.szczesna@pg.edu.pl

mgr inż. Zbigniew Zglenicki
pokój 101
telefon: 58 347 17 75
e-mail: zbigniew.zglenicki@pg.edu.pl