Wykłady gościnne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i przede wszystkim studentów do udziału w wykładach gościnnych.

Dzięki wizytom znamienitych dydaktyków, wykłady gościnne stanowią bogaty wkład w kształcenie naszych studentów.

Dodatkowym celem wykładów jest możliwość zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną poza wydziałem.

Zapowiedzi wystąpień na wykładach gościnnych

Wysokonapięciowe rozdzielnice izolowane gazem – wykład eksperta ABB na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniu 27 listopada 2017 r. na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki odbył się wykład dr. inż. Aleksandra Gula, absolwenta Wydziału, eksperta ds. rozwoju rynku w ABB Sp. z o. o.

Wykład dotyczył prezentacji wyników badań bezpieczeństwa eksploatacji oraz niezawodności produkowanych przez ABB kompaktowych rozdzielnic izolowanych gazem (GIS – Gas Insulated Switchgear) typu ELK-04, stosowanych w stacjach elektroenergetycznych 110 kV z dużymi prądami zwarciowymi.

Prelegent zaprezentował również wyniki obliczeń i badań laboratoryjnych oddziaływania łuku wewnętrznego w rozdzielnicach GIS typu ELK-04 na napięcie 110-420 kV – w kontekście zastosowania w tych rozdzielnicach obudowy spawanej.

Ponadto, w trakcie wykładu omówiono między innymi następujące zagadnienia szczegółowe:

  • koncepcja techniczna pola kompaktowej rozdzielnicy GIS na napięcie 145-170 kV z trzema fazami w jednej uziemionej obudowie
  • zasada wyłączania prądów zwarciowych w wyłącznikach SF6 konstrukcji ABB
  • próby funkcjonalne pracy rozdzielnicy GIS typu ELK-04 w temperaturze minus 31,5°C
  • unikalne próby zwarciowe trójfazowego wyłącznika 126 kV typu ELK-CB0, stosowanego w rozdzielnicach GIS typu ELK-04, przy prądzie zwarciowym równym 50 kA.

Podsumowaniem prezentacji było przedstawienie głównych kierunków rozwoju nowoczesnej aparatury rozdzielczej wysokich napięć. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem pracowników i studentów Wydziału, a także obecnych na wykładzie przedstawicieli przemysłu.

Załączone pliki