Wykłady gościnne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i przede wszystkim studentów do udziału w wykładach gościnnych.

Dzięki wizytom znamienitych dydaktyków, wykłady gościnne stanowią bogaty wkład w kształcenie naszych studentów.

Dodatkowym celem wykładów jest możliwość zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną poza wydziałem.

Zapowiedzi wystąpień na wykładach gościnnych

Wykłady profesora Huberta Piquet z Francji na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniach 4-12 kwietnia 2018 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki przebywał profesor Hubert Piquet ze szkoły ENSEEIHT we Francji, wchodzącej w skład Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP).

Prof. Hubert Piquet ukończył w roku 1984 kierunek fizyka stosowana w École Normale Supérieure w Cachan, czyli jednej z francuskich tzw. wielkich szkół (grandes écoles). W tym samym roku uzyskał magisterium z elektrotechniki w Toulouse INP. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora w roku 1990.

Karierę zawodową prof. Piquet związał z Toulouse INP / ENSEEIHT, początkowo jako adiunkt, a od roku 2004 jako profesor. Działalność naukową prowadził do roku 2007 w Laboratoire d'Electrotechnique et d'Electronique Industrielle (LEEI) zarządzanym przez Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) i Toulouse INP. Po utworzeniu w tymże roku laboratorium LAPLACE (z połączenia LEEI i trzech innych laboratoriów) został pracownikiem i członkiem rady naukowej tego laboratorium.

Zainteresowania naukowe prof. Huberta Piquet obejmują fizykę plazmy, układy zasilania lamp DBD (dielectric barier discharge), autonomiczne sieci elektroenergetyczne (w tym pokładowe sieci samolotowe), zarządzanie energią w hybrydowych systemach elektroenergetycznych z magazynami energii, metodologie projektowania przekształtników energoelektronicznych i inne.

Prof. Piquet jest współautorem 6 książek naukowych, 26 artykułów w czasopismach i wielu innych publikacji naukowych. Wypromował 22 doktorów. Od wielu lat jest jednym z animatorów współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Toulouse INP / LAPLACE Laboratory oraz Politechniką Gdańską.

W trakcie pobytu na Wydziale prof. Piquet przeprowadził wykłady w języku angielskim w ramach przedmiotu Energoelektronika dla studentów 4. semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku elektrotechnika. Zajęcia prowadzone przez prof. Piquet będą kontynuowane w maju bieżącego roku. Prof. Hubert Piquet jest jednym z pięciu profesorów zagranicznych, którzy w obecnym semestrze przeprowadzą na Wydziale zajęcia dydaktyczne.