Wykłady gościnne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i przede wszystkim studentów do udziału w wykładach gościnnych.

Dzięki wizytom znamienitych dydaktyków, wykłady gościnne stanowią bogaty wkład w kształcenie naszych studentów.

Dodatkowym celem wykładów jest możliwość zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną poza wydziałem.

Zapowiedzi wystąpień na wykładach gościnnych

Wykłady profesor Marii Pietrzak-David z Francji na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniach 6-10 maja 2019 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki przebywała profesor Maria Pietrzak-David ze szkoły ENSEEIHT we Francji, wchodzącej w skład Instytutu Politechnicznego w Tuluzie (Toulouse INP).

Prof. Maria Pietrzak-David jest absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała we Francji, w Toulouse INP w 1979 r. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego w roku 1988. Karierę zawodową związała z Toulouse INP, początkowo jako adiunkt, a od roku 1990 jako profesor. W latach 1994-2001 była wicedziekanem, a w latach 2001-2010 dziekanem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki ENSEEIHT oraz w latach 2008-2015 dyrektorem szkoły doktorskiej na kierunkach: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja. Obecnie jest odpowiedzialna za realizację studiów „Master of Science” (MSc EES) kierunku „Electrical Energy Systems” Toulouse INP. Pani Profesor od wielu lat jest zaangażowana w promocję współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Toulouse INP- ENSEEIHT / LAPLACE Laboratory oraz Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Zainteresowania naukowe prof. Marii Pietrzak-David obejmują układy sterowania i estymacji systemów napędowych wielomaszynowych / wieloprzekształtnikowych w autonomicznych sieciach samolotowych, samochodowych, okrętowych oraz w trakcji kolejowej. Jest współautorką 7 monografii, ponad 200 artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych, w tym 6 patentów międzynarodowych. Wypromowała 37 doktorów.

W trakcie pobytu na Wydziale prof. Pietrzak-David przeprowadziła wykłady w języku angielskim na studiach II stopnia dla przedmiotów: Systemy elektromechaniczne na kierunku elektrotechnika oraz Automatyka napędu elektrycznego na kierunku Energetyka. Zajęcia prowadzone przez panią Profesor będą kontynuowane w tygodniu: 20-25 maja br.