Wykłady gościnne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i przede wszystkim studentów do udziału w wykładach gościnnych.

Dzięki wizytom znamienitych dydaktyków, wykłady gościnne stanowią bogaty wkład w kształcenie naszych studentów.

Dodatkowym celem wykładów jest możliwość zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną poza wydziałem.

Zapowiedzi wystąpień na wykładach gościnnych

Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki – 12 listopada 2019 r.

W dniu 12 listopada 2019 r. o godzinie 12.15 odbędzie się Seminarium Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.

Dr inż. Galina L. Demidova (ITMO University, Sankt Petersburg) poprowadzi wykład ogólny, pod tytułem: ITMO Research in the area of Fuzzy Logic Positioners for a Very Precise Large Optical Telescopes.

Szacowany czas trwania wykładu 12:15-13:45.

Seminarium odbędzie się w audytorium E1.