Wykłady gościnne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i przede wszystkim studentów do udziału w wykładach gościnnych.

Dzięki wizytom znamienitych dydaktyków, wykłady gościnne stanowią bogaty wkład w kształcenie naszych studentów.

Dodatkowym celem wykładów jest możliwość zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną poza wydziałem.

Zapowiedzi wystąpień na wykładach gościnnych

Profesor wizytujący M. Rizwan Khan z Indii na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zajęcia dydaktyczne prowadzi prof. M. Rizwan Khan z Aligarh Muslim University w Indiach.

Prof. Rizwan Khan w 2001 roku ukończył studia na Aligarh Muslim University w Indiach na kierunku Power Systems and Drives, a w roku 2009 obronił doktorat na tejże uczelni, broniąc rozprawy Sensorless control of vector controlled multi-phase induction motor drive.

Od czasu ukończenia studiów prof. Rizwan pracuje w Department of Electrical Engineering uniwersytetu Aligarh Muslim University, na którym jest obecnie zatrudniony na stanowisku profesora.

Zainteresowania naukowe prof. Rizwana obejmują energoelektronikę, maszyny elektryczne i napędy elektryczne. Współpracuje z Texas A&M University at Qatar w Katarze, między innymi z zespołem badawczym prof. Haithem Abu-Rub.

Jest współautorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w czasopismach i na ważnych konferencjach naukowych, w tym kilku prac w prestiżowych czasopismach z serii IEEE Transactions.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki prof. Rizwan prowadzi zajęcia na studiach I stopnia z zakresu napędów elektrycznych, maszyn elektrycznych i podstaw energoelektroniki na kierunkach Elektrotechnika, Energetyka i Energy Technologies.