Wykłady gościnne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i przede wszystkim studentów do udziału w wykładach gościnnych.

Dzięki wizytom znamienitych dydaktyków, wykłady gościnne stanowią bogaty wkład w kształcenie naszych studentów.

Dodatkowym celem wykładów jest możliwość zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną poza wydziałem.

Zapowiedzi wystąpień na wykładach gościnnych

Profesor Janusz Zalewski z USA prowadzi zajęcia na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki zajęcia dydaktyczne prowadzi prof. Janusz Zalewski z Florida Gulf Coast University w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Janusz Zalewski w 1973 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a w roku 1979 obronił doktorat na Wydziale Elektrycznym tejże uczelni, broniąc rozprawy Modelowanie matematyczne procesu wielowymiarowego w warunkach niezdeterminowanych.

Po ukończeniu studiów prof. Zalewski pracował w instytutach badań jądrowych w Warszawie i w Świerku, automatyzując eksperymenty naukowe i aparaturę badawczą. W 1989 roku wyjechał do USA, gdzie między innymi pracował w laboratoriach jądrowych Superconducting Super Collider i Lawrence Livemore National Lab, a także jako konsultant firm z listy Fortune 500 (między innymi Lockheed Martin, Boeing i Harris) oraz jako wykładowca informatyki na uczelniach w Teksasie i na Florydzie.

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. Zalewskiego obejmują komputerowe systemy automatyzacji oraz kształcenie w systemie e-learningu. Profesor jest również członkiem międzynarodowych organizacji techniczno-naukowych, w tym komitetu technicznego IFAC TC 3.1 Computers for Control, oraz sekretarzem grupy roboczej IEEE WG P1876 Networked Smart Learning Objects for Online Laboratories.

Pozazawodowo prof. Zalewski zajmuje się badaniem i tłumaczeniem na język polski twórczości literackiej Amerykanów polskiego pochodzenia. Studenci prof. Zalewskiego opracowali między innymi stronę internetową Polish Contributions to Computing, poświęconą polskim wynalazcom i konstruktorom maszyn obliczeniowych.

Na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w semestrze zimowym prof. Zalewski prowadzi zajęcia z dwóch przedmiotów na kierunku Automatyka i Robotyka: Systemy zabezpieczeń w przemyśle (studia II stopnia) oraz Technologie informacyjne (studia I stopnia). W ramach zajęć z przedmiotu Technologie informacyjne część wykładów prowadzonych jest zdalnie z USA w systemie e-learningu.

Galeria zdjęć