Wykłady gościnne na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki serdecznie zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i przede wszystkim studentów do udziału w wykładach gościnnych.

Dzięki wizytom znamienitych dydaktyków, wykłady gościnne stanowią bogaty wkład w kształcenie naszych studentów.

Dodatkowym celem wykładów jest możliwość zapoznania się z działalnością naukową prowadzoną poza wydziałem.

Zapowiedzi wystąpień na wykładach gościnnych

Profesor Emil Levi z Wielkiej Brytanii z wykładami na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

W dniach 4-8 listopada 2019 roku na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki będzie gościł profesor wizytujący Emil Levi z Liverpool John Moores University w Wielkiej Brytanii. Prof. Levi wygłosi 15-godzinny cykl wykładów z zakresu Multiphase drive and generation systems.

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów Wydziału do udziału w wykładach, które będą prowadzone w języku angielskim.

Termin: 4-8 listopada 2019 roku, godz. 9.15-12.00

Miejsce: sala seminaryjna Laboratorium LINTE^2

Zaproszenie i program: plik do pobrania

Pobyt prof. Emila Leviego na Politechnice Gdańskiej został dofinansowany w ramach programu Integrated Programme of Development of Gdansk University of Technology.